ТОВ "Глобал Рент Україна" проти ТОВ "Капітал Інвест Строй"

У обґрунтування своїх вимог ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" посилається на порушення відповідачем умов договору оренди

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2020Справа № 910/6866/20

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К. І., розглянувши у спрощеному позовному провадженні господарську справу

за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА"

до товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ"

про стягнення заборгованості у сумі 37 800,00 грн.

без повідомлення учасників справи

В С Т А Н О В И В:

До Господарського суду міста Києва звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА", позивач) із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" (далі - ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ", відповідач) про стягнення заборгованості у сумі 37 800,00 грн.

У обґрунтування своїх вимог ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" посилається на порушення відповідачем умов договору оренди № А00065237 від 22.08.2019 р. в частині своєчасного здійснення орендних платежів, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість. У позові ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" просить суд стягнути з відповідача заборгованість у сумі 37 800,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2020 р. за вказаною позовною заявою було відкрите провадження, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін, учасникам справи надана можливість реалізувати свої процесуальні права та обов`язки.

Відповідач, належним чином повідомлений про розгляд справи, у визначений законом строк, продовжений на час карантину Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19)" від 30.03.2020 р., надав суду відзив, у якому проти позову заперечив, зазначив, що при подачі позову заявник порушив вимоги ст. 164, 164, 172 ГПК України, а тому позовна заява не могла бути прийнята судом до розгляду. По суті позовних вимог відповідач вказав, що належних та допустимих доказів наявності заборгованості позивач не надав, просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

Доводи відповідача про недотримання позивачем вимог ст. 162, 164 ГПК при подачі позову, суд відхиляє, оскільки це питання було вирішене судом під час прийняття позову ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" до розгляду, при цьому поданий позов (з урахуванням усунутих позивачем недоліків, зазначені в ухвалі від 25.05.2020 р.) відповідав вимогам статтей 162-164, 174-175 ГПК України, тому ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2020 р. позов ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" був прийнятий судом до розгляду та за ним відкрите позовне провадження.

Щодо суті заявленого позову, розглянувши заяви учасників справи та дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Установлено, що 22.09.2019 р. між ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" (орендодавець) та ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" (орендар) був укладений договір оренди № А0065237 (далі - договір). Відповідно до умов цього договору орендодавець передає, а орендар приймає в тимчасове оплатне користування будівельне та інше обладнання, яке є об`єктом власності орендодавця (п. 1.1). Найменування обладнання, що передається в оренду, його комплектація, заставна вартість, ціна оренди, мінімальний строк оренди вказуються у відповідному додатку та акті передачі обладнання в тимчасове користування до цього договору (п. 1.2 договору).

Орендна плата за користування обладнанням розраховується на підставі розцінок орендодавця з розрахунку за одну добу й вказується у відповідному додатку до цього договору, який є невід`ємною частиною даного договору. Орендна плата розраховується орендодавцем та підлягає оплаті орендарем з дати підписання сторонами акту прийому-передачі обладнання в оренду та до дати підписання сторонами акту повернення обладнання з тимчасового користування (п. 2.1 договору).

Вартість оренди, зазначена у відповідному додатку дійсна й не підлягає зміні орендодавцем за умови 100 % передоплати орендарем вартості оренди за весь період, зазначений сторонами в акті передачі обладнання в тимчасове користування (п. 2.2 договору).

Орендар проводить передоплату за оренду обладнання у розмірі 100 % на підставі відповідного додатку до договору або рахунку, виставленого не пізніше дати передачі обладнання в оренду (п. 3.1 договору). Гарантійний платіж означає платіж по забезпеченню виконання орендарем зобов`язань за цим договором та сплачується орендодавцем не пізніше дати передачі обладнання в оренду. Розмір гарантійного платежа зазначається в додатку. Орендодавець без одержання письмової згоди орендаря використовує гарантійний платіж, зокрема, у випадку несплати орендної плати орендарем (п. 3.3 договору).

У випадку продовження терміну оренди, зазначеного в акті передачі обладнання в тимчасове користування, орендар зобов`язаний провести 100 % передоплату за користування обладнанням, яка нараховується з наступного дня, що слідує за датою закінчення попереднього терміну оренди (п. 3.4 договору).

Початок перебігу строку оренди кожної одиниці обладнання, зазначеного у відповідному додатку до цього договору, за який нараховується орендна плата, відраховується з дати передачі обладнання за актом передачі в тимчасове користування (п. 4.1 договору).

Підписання акту передачі обладнання в тимчасове користування засвідчує факт передачі орендодавцем технічно справного обладнання, а також факт ознайомлення орендаря зі всіма особливостями обладнання (п. 5.1 договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (п. 8.1).

У додатку № 1 від 22.08.2019 р. до договору сторони погодили обладнання, яке підлягало передачі орендарю - 1 комплект риштувань рамних, вартість оренди обладнання за 1 добу - 900,00 грн. та гарантійний платіж у сумі 27 000,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Судом встановлено, що на виконання своїх зобов`язань за договором оренди ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" передало у користування ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" обладнання на строк оренди 30 діб, що підтверджується актом приймання-передачі від 22.08.2019 р., у зв`язку з чим у відповідача виник зустрічний обов`язок сплачувати орендні платежі за користування майном.

Матеріали справи свідчать, що відповідач на виконання свого обов`язку за договором сплатив позивачу гарантійний платіж у сумі 27 000,00 грн. та платіж за 30 діб оренди у сумі 27 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 795 від 22.08.2019 р. та № 797 від 23.08.2019 р.

Також встановлено судом, що у зв`язку із закінченням строку дії договору та наявністю заборгованості у відповідача орендодавець звернувся до ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" з вимогою від 03.12.2019 р. про сплату заборгованості за користування обладнанням, у цій же вимозі просив обладнання повернути орендодавцю.

У відповідь на вказану вимогу відповідач гарантійним листом № 09/12-1 від 09.12.2019 р. запевнив, що наявна заборгованість ним буде погашена.

Також встановлено, що після закінчення узгодженого сторонами у додатку № 1 до договору строку оренди ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" продовжило користуватись об`єктом оренди, про що була укладена додаткова угода № 1 від 01.01.2020 р., при цьому сторони передбачили, що вартість оренди обладнання у період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р. становить 680,00 грн. з ПДВ, а з 01.04.2020 р. по дату повернення обладнання з тимчасового користування - 900,00 грн. з ПДВ. У подальшому відповідач повернув обладнання орендодавцю достроково - 17.02.2020 р.

Згідно зі ст. 764 ЦК України якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму та за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 Господарського кодексу України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Отже, судом встановлено, що загальний строк оренди у період з 22.08.2019 р. по 17.02.2020 склав 179 діб, проте, позивач просить взяти до уваги строк оренди з 22.08.2019 р. по 14.02.2020 р., тобто 176 діб. Таким чином загальна вартість оренди обладнання за період з 22.08.2019 р. по 31.12.2019 р. склала 117 900,00 грн. (131 доба * 900 грн.), а за період з 01.01.2020 р. по 14.02.2020 р. - 30 600,00 грн. (45 діб * 680,00 грн.), що разом становить 148 500,00 грн.

Зазначені обставини підтверджуються актами наданих послуг № 1425 від 30.09.2019 р., № 1426 від 30.09.2019 р., № 1564 від 31.10.2019 р., № 1814 від 30.11.2019 р., підписаними сторонами без зауважень, а також актами наданих послуг № 1968 від 31.12.2019 р., № 87 від 31.01.2020 р., № 141 від 17.02.2020 р., направленими ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" відповідачу разом із рахунками на їх оплату № 2208 від 03.12.2019 р., № 2209 від 03.12.2019 р., № 2210 від 03.12.2019 р. (листи від 03.12.2019 р. та від 10.04.2020 р.), поштовими відправленнями від 04.12.2019 р. та 10.04.2020 р. для погодження та підписання.

Вказані листи разом із долученими до них документами відповідач отримав 09.12.2019 р. та 15.04.2020 р., що підтверджується копіями витягів з сайту АТ "Укрпошта" про відстеження поштових відправлень, проте, акти наданих послуг № 1968 від 31.12.2019 р., № 87 від 31.01.2020 р., № 141 від 17.02.2020 р. орендар не підписав та рахунків не сплатив.

Також із матеріалів справи вбачається, що орендну плату за заявлений період відповідач сплатив частково, на суму 110 700,00 грн. (враховуючи суму гарантійного платежу 27 000,00, яка була зарахована позивачем у якості погашення заборгованості з орендної плати за вересень 2019 р. (6 300,00 грн.) та за грудень 2019 р. (20 700,00 грн.). Вказане підтверджується копіями платіжних доручень № 795 від 22.08.2019 р. та № 797 від 23.08.2019 р., № 155 від 10.12.2019 р., № 156 від 10.12.2019 р., № 202 від 27.12.2019 р., що містяться в матеріалах справи.

Отже, матеріали справи свідчать, що у відповідача за договором оренди № А00065237 від 22.08.2019 р. виникла заборгованість у сумі 37 800,00 грн. (148 500,00 грн. - 110 700,00 грн.).

Заперечуючи наявність несплаченого боргу, відповідач вказав, що акти наданих послуг № 1968 від 31.12.2019 р., № 87 від 31.01.2020 р., № 141 від 17.02.2020 р. ним не погоджені, а значить - немає підстав для їх оплати. Проте, суд такі доводи відповідача відхиляє з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3.5 договору сторони щомісячно підписують акти виконаних робіт (наданих послуг). Орендодавець направляє орендареві для підписання акт наданих послуг за місяць, в якому надавались послуги оренди, підписаний зі свого боку у двох примірниках. Орендар зобов`язаний підписати наданий акт та передати підписаний примірник акту орендодавцю протягом 5-ти днів з моменту його надходження або вмотивовану відмову від підписання акту. У разі ненадання орендарем орендодавцю відповідного акту або вмотивованої відмови у встановлений цим договором строк, акт вважається підписаним та погодженим між сторонами та підлягає оплаті орендарем без заперечень.

Таким чином, у договорі сторони погодили право позивача на складання одностороннього акту, якщо орендар безпідставно відмовляється від належного оформлення прийняття наданих послуг оренди, тобто вказана умова договору була спрямована на захист інтересів орендодавця.

Як вже було встановлено судом, листом від 10.04.2020 р. позивач направив орендарю акти наданих послуг № 1968 від 31.12.2019 р., № 87 від 31.01.2020 р., № 141 від 17.02.2020 р. для підписання, які відповідач отримав 15.04.2020 р., про що свідчить витяг з сайту АТ "Укрпошта" про відстеження поштових відправлень, проте, залишив їх без розгляду. Водночас, жодних заперечень щодо вартості оренди за цими актами відповідач не надав, доказів на спростування факту неотримання зазначених актів відповідач також не надав.

Отже, суд вважає, що послуги оренди за вказаними актами були надані позивачем у повному обсязі та належним чином, а наведені відповідачем доводи не спростовують його обов`язку сплатити орендну плату.

До того ж відповідно до п. 3.4 договору у випадку продовження терміну оренди, зазначеного в акті передачі обладнання в тимчасове користування, орендар зобов`язаний провести 100 % передоплату за користування обладнанням, при цьому самостійно розрахувати додаткову вартість оренди та не пізніше останнього дня обумовленого сторонами терміну оренди перераховує орендну плату на поточний рахунок орендодавця.

Щодо посилань позивача на акт звірки взаєморозрахунків станом на 26.02.2020 р. суд зазначає, що відповідно до приписів чинного законодавства України наявність чи відсутність будь-яких зобов`язань сторін підтверджується первинними документами (договором, рахунками, накладною, платіжними дорученнями, тощо). Первинні документи повинні містити дату здійснення господарської операції, суму платежу, зміст та обсяг господарської операції, інші реквізити. Саме такі первинні документи, а не складені на їх підставі акти звірки взаємних розрахунків, виступають належними доказами у справі на підтвердження проведення тієї чи іншої господарської операції, здійснення тих чи інших дій, виконання прав та обов`язків сторонами (вказана позиція викладена Верховним Судом у постанові від 27.07.2018 р. у справі № 905/1141/16, Вищим господарським судом України у постанові від 14.04.2014 р. у справі № 908/3427/13).

При цьому вказаний акт звірки був підписаний лише з боку ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА", з боку відповідача підпис у цьому акті - відсутній. Отже, акт звірки станом на 26.02.2020 р. є неналежним доказом у даній справі.

Згідно зі ст. 73, 74, 76 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи, а вірогідні докази - це ті, які на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно зі статтею 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Указані норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 ГПК України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Оскільки доказів належної сплати вартості оренди відповідач суду не надав, доводів позивача не спростував, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення з ТОВ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" заборгованості у сумі 37 800,00 грн. є правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Згідно зі ст. 530 ЦК України зобов`язання має виконуватися у встановлений строк (термін), а якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

Згідно з ч. 1 ст. 202 ГК України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

На підставі викладеного суд задовольняє позов ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 ГПК України у разі задоволення позову витрати судового збору покладаються відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 73-79, 129, 236-238, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" до товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" про стягнення заборгованості у сумі 37 800,00 грн. задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" (04074, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 4, офіс 4; ідентифікаційний код 35215323) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ РЕНТ УКРАЇНА" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18, офіс 7-Б; ідентифікаційний код 41720141) заборгованість у сумі 37 800 (тридцять сім тисяч вісімсот) грн. 00 коп., судовий збір у сумі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Повний текст рішення складений 13 жовтня 2020 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 20-денний строк з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Головіна К. І.

Дата ухвалення рішення 13.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 910/6866/20

Author’s Posts

Related Articles